کنگره بین‌المللی کودکان به‌صورت پنل و بدون حضور سخنران برگزار می‌شود

کنگره بین‌المللی کودکان به‌صورت پنل و بدون حضور سخنران برگزار می‌شود
رئیس کنگره بین‌المللی کودکان استاد امیرحکیمی گفت: برای نخستین‌بار در کنگره بین‌المللی کودکان بدون سخنران و در قالب پنل، بیماری کودکان را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

کنگره بین‌المللی کودکان به‌صورت پنل و بدون حضور سخنران برگزار می‌شود

رئیس کنگره بین‌المللی کودکان استاد امیرحکیمی گفت: برای نخستین‌بار در کنگره بین‌المللی کودکان بدون سخنران و در قالب پنل، بیماری کودکان را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.
کنگره بین‌المللی کودکان به‌صورت پنل و بدون حضور سخنران برگزار می‌شود

بک لینک رنک 5

موزیک سرا

View more posts from this author