گازرسانی به 425 روستای اردبیل تکمیل می‌شود

گازرسانی به 425 روستای اردبیل تکمیل می‌شود
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: تلاش بر این است تا در سال جدید عملیات گازرسانی به 425 روستای آغاز شده در استان اردبیل را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم.

گازرسانی به 425 روستای اردبیل تکمیل می‌شود

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: تلاش بر این است تا در سال جدید عملیات گازرسانی به 425 روستای آغاز شده در استان اردبیل را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم.
گازرسانی به 425 روستای اردبیل تکمیل می‌شود

خرید بک لینک

View more posts from this author