گذر بر قدیمی‌ترین نقطه جهان

گذر بر قدیمی‌ترین نقطه جهان
داراب استان فارس براساس تحقیقات باستان‌شناسی یکی از قدیمی‌ترین مناطق ایران و جهان است و با دیدن آثار تاریخی این شهرستان کهن مروری بر تاریخ خواهیم داشت.

گذر بر قدیمی‌ترین نقطه جهان

داراب استان فارس براساس تحقیقات باستان‌شناسی یکی از قدیمی‌ترین مناطق ایران و جهان است و با دیدن آثار تاریخی این شهرستان کهن مروری بر تاریخ خواهیم داشت.
گذر بر قدیمی‌ترین نقطه جهان

اس ام اس جدید

ورزش و زندگی

View more posts from this author