گرامیداشت سالروز ورود امام با حضور خانواده شهید حججی

گرامیداشت سالروز ورود امام با حضور خانواده شهید حججی
امروز همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف استان اصفهان به ویژه در مدارس و با حضور دانش‌آموزان آئین گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی(ره) با برنامه‌های سرود، تئاتر و جشن برگزار شد.

گرامیداشت سالروز ورود امام با حضور خانواده شهید حججی

امروز همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف استان اصفهان به ویژه در مدارس و با حضور دانش‌آموزان آئین گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی(ره) با برنامه‌های سرود، تئاتر و جشن برگزار شد.
گرامیداشت سالروز ورود امام با حضور خانواده شهید حججی

View more posts from this author