گردشگران و مسافران نوروزی از نی‌ریز و زیبایی‌هایش می‌گویند

گردشگران و مسافران نوروزی از نی‌ریز و زیبایی‌هایش می‌گویند
وجود جاذبه‌های مختلف سبب شده تا متصدیان برنامه‌ریزی در استان فارس به دنبال ایجاد شرایطی مناسب برای بهره‌مندی هرچه بیشتر هم‌وطنان در سفر به استان بوده و شهرستان‌های مختلف نیز به فراخور جاذبه‌های گردشگری خود، اقدام به مهیا کردن تسهیلاتی در سطح شهرستان و در ایام نوروز کرده‌اند.

گردشگران و مسافران نوروزی از نی‌ریز و زیبایی‌هایش می‌گویند

وجود جاذبه‌های مختلف سبب شده تا متصدیان برنامه‌ریزی در استان فارس به دنبال ایجاد شرایطی مناسب برای بهره‌مندی هرچه بیشتر هم‌وطنان در سفر به استان بوده و شهرستان‌های مختلف نیز به فراخور جاذبه‌های گردشگری خود، اقدام به مهیا کردن تسهیلاتی در سطح شهرستان و در ایام نوروز کرده‌اند.
گردشگران و مسافران نوروزی از نی‌ریز و زیبایی‌هایش می‌گویند

View more posts from this author