گرد و خاک شدید در نقاط مختلف خوزستان/تعطیلی مدارس 6 شهر استان خوزستان

گرد و خاک شدید در نقاط مختلف خوزستان/تعطیلی مدارس 6 شهر استان خوزستان
بر اثر پدیده گرد‌و‌غبار شدید در نقاط مختلف خوزستان، مدارس 6 شهر استان در نوبت صبح تعطیل شدند.

گرد و خاک شدید در نقاط مختلف خوزستان/تعطیلی مدارس 6 شهر استان خوزستان

بر اثر پدیده گرد‌و‌غبار شدید در نقاط مختلف خوزستان، مدارس 6 شهر استان در نوبت صبح تعطیل شدند.
گرد و خاک شدید در نقاط مختلف خوزستان/تعطیلی مدارس 6 شهر استان خوزستان

View more posts from this author