گرمای شعله‌های گاز در راه 115 روستای زنجان

گرمای شعله‌های گاز در راه 115 روستای زنجان
مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان از انجام عملیات گازرسانی به 115 روستای استان خبر داد و گفت: در تلاش برای افزایش بهره‌مندی 85 درصدی روستائیان استان زنجان از گاز طبیعی هستیم.

گرمای شعله‌های گاز در راه 115 روستای زنجان

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان از انجام عملیات گازرسانی به 115 روستای استان خبر داد و گفت: در تلاش برای افزایش بهره‌مندی 85 درصدی روستائیان استان زنجان از گاز طبیعی هستیم.
گرمای شعله‌های گاز در راه 115 روستای زنجان

View more posts from this author