گشت‌زنی کمک خلبان هواپیمایی آسمان روی ارتفاعات دنا/ فردا فرصت خوبی برای جست‌وجو است

گشت‌زنی کمک خلبان هواپیمایی آسمان روی ارتفاعات دنا/ فردا فرصت خوبی برای جست‌وجو است
استاندار اصفهان با بیان اینکه عملیات جست‌وجو با گشت‌زنی کمک خلبان هواپیمایی آسمان هم‌چنان ادامه دارد از کولاک و مه غلیظ در ارتفاعات و تکان‌های شدید که مانع حضور بالگردها در ارتفاعات بالا است خبر داد.

گشت‌زنی کمک خلبان هواپیمایی آسمان روی ارتفاعات دنا/ فردا فرصت خوبی برای جست‌وجو است

استاندار اصفهان با بیان اینکه عملیات جست‌وجو با گشت‌زنی کمک خلبان هواپیمایی آسمان هم‌چنان ادامه دارد از کولاک و مه غلیظ در ارتفاعات و تکان‌های شدید که مانع حضور بالگردها در ارتفاعات بالا است خبر داد.
گشت‌زنی کمک خلبان هواپیمایی آسمان روی ارتفاعات دنا/ فردا فرصت خوبی برای جست‌وجو است

View more posts from this author