گلایه از نبود نظارت مطلوب بر عملکرد وکلا / مدیریت وضعیت کنونی عراق نیازمند مشارکت است

گلایه از نبود نظارت مطلوب بر عملکرد وکلا / مدیریت وضعیت کنونی عراق نیازمند مشارکت است
یکی از مراجع تقلید گفت: وکلا در برخی از پرونده‌ها به جزییاتی بیهوده حساس می‌شوند که این امر سبب طولانی شدن روند پرونده‌ها می‌شود و در برخی از موارد حقوق‌های سنگینی را از مردم دریافت می‌کنند که به این دریافتی‌ها نظارتی نمی‌شود.

گلایه از نبود نظارت مطلوب بر عملکرد وکلا / مدیریت وضعیت کنونی عراق نیازمند مشارکت است

یکی از مراجع تقلید گفت: وکلا در برخی از پرونده‌ها به جزییاتی بیهوده حساس می‌شوند که این امر سبب طولانی شدن روند پرونده‌ها می‌شود و در برخی از موارد حقوق‌های سنگینی را از مردم دریافت می‌کنند که به این دریافتی‌ها نظارتی نمی‌شود.
گلایه از نبود نظارت مطلوب بر عملکرد وکلا / مدیریت وضعیت کنونی عراق نیازمند مشارکت است

بک لینک رنک 5

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author