گلایه کارآفرینان از بی‌اعتمادی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی

گلایه کارآفرینان از بی‌اعتمادی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی
جمعی از کارآفرینان استان قم در دیدار با معاون رئیس‌جمهور از بی‌اعتمادی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و نبود هماهنگی میان برخی از دستگاه‌های اجرایی گلایه کردند.

گلایه کارآفرینان از بی‌اعتمادی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی

جمعی از کارآفرینان استان قم در دیدار با معاون رئیس‌جمهور از بی‌اعتمادی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و نبود هماهنگی میان برخی از دستگاه‌های اجرایی گلایه کردند.
گلایه کارآفرینان از بی‌اعتمادی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی

View more posts from this author