گچساران با 3.3 ریشتر لرزید

گچساران با 3.3 ریشتر لرزید
دقایقی پیش زلزله‌ای به بزرگی 3.3 ریشتر شهرستان گچساران را لرزاند.

گچساران با 3.3 ریشتر لرزید

دقایقی پیش زلزله‌ای به بزرگی 3.3 ریشتر شهرستان گچساران را لرزاند.
گچساران با 3.3 ریشتر لرزید

View more posts from this author