گیلان پنجمین استان پرتردد کشور

گیلان پنجمین استان پرتردد کشور
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان از ورود بیش از یک‌میلیون وسیله نقلیه به استان خبر داد و گفت: گیلان طی 24 ساعته گذشته پنجمین استان پرتردد کشور بوده است.

گیلان پنجمین استان پرتردد کشور

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان از ورود بیش از یک‌میلیون وسیله نقلیه به استان خبر داد و گفت: گیلان طی 24 ساعته گذشته پنجمین استان پرتردد کشور بوده است.
گیلان پنجمین استان پرتردد کشور

View more posts from this author