یادوراه 144 شهید دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

یادوراه 144 شهید دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
اولین یادواره شهدای دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور خانواده شهدا، دانشجویان و مسؤولان دانشگاه به همت بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار شد.

یادوراه 144 شهید دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

اولین یادواره شهدای دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور خانواده شهدا، دانشجویان و مسؤولان دانشگاه به همت بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار شد.
یادوراه 144 شهید دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

خرید بک لینک

آهنگ جدید

View more posts from this author