یاد روزهایی که دست‌بسته‌ها مهمان مازندران بودند

یاد روزهایی که دست‌بسته‌ها مهمان مازندران بودند
سال گذشته چنین روزهایی مهاجران گمنام دست‌بسته چندین روز مهمان مردم مازندران بودند و حال و هوای این استان را به نور خود منور کرده بودند.

یاد روزهایی که دست‌بسته‌ها مهمان مازندران بودند

سال گذشته چنین روزهایی مهاجران گمنام دست‌بسته چندین روز مهمان مردم مازندران بودند و حال و هوای این استان را به نور خود منور کرده بودند.
یاد روزهایی که دست‌بسته‌ها مهمان مازندران بودند

دانلود فیلم با لینک مستقیم

View more posts from this author