یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان

یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: یازدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران 11 تا 14 اردیبهشت ماه در کرمان برگزار می‌شود.

یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: یازدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران 11 تا 14 اردیبهشت ماه در کرمان برگزار می‌شود.
یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان

View more posts from this author