یازدهمین نمایشگاه قرآن مشهد با شعار محتوامحوری برگزار شد

یازدهمین نمایشگاه قرآن مشهد با شعار محتوامحوری برگزار شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با ابراز خرسندی نسبت به همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن و عترت مشهد گفت: این نمایشگاه با شعار محتوامحوری برگزار شد.

یازدهمین نمایشگاه قرآن مشهد با شعار محتوامحوری برگزار شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با ابراز خرسندی نسبت به همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن و عترت مشهد گفت: این نمایشگاه با شعار محتوامحوری برگزار شد.
یازدهمین نمایشگاه قرآن مشهد با شعار محتوامحوری برگزار شد

سپهر نیوز

View more posts from this author