یزدی‌ها در مسیر پیاده‌روی اربعین 25 موکب برپا می‌کنند

یزدی‌ها در مسیر پیاده‌روی اربعین 25 موکب برپا می‌کنند
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان از برپایی ۲۵ موکب توسط یزدی‌ها در پیاده‌روی اربعین امسال خبر داد.

یزدی‌ها در مسیر پیاده‌روی اربعین 25 موکب برپا می‌کنند

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان از برپایی ۲۵ موکب توسط یزدی‌ها در پیاده‌روی اربعین امسال خبر داد.
یزدی‌ها در مسیر پیاده‌روی اربعین 25 موکب برپا می‌کنند

View more posts from this author