یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی اصلاح قانون مالیات است

یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی اصلاح قانون مالیات است
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به مفاسد اقتصادی گفت: مفاسد اقتصادی در جامعه فراوان است و یکی از راه‌های مبارزه با آن اصلاح قانون مالیات است.

یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی اصلاح قانون مالیات است

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به مفاسد اقتصادی گفت: مفاسد اقتصادی در جامعه فراوان است و یکی از راه‌های مبارزه با آن اصلاح قانون مالیات است.
یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی اصلاح قانون مالیات است

خرید بک لینک

عکس

View more posts from this author