یک هزار و 270 نفر از ورزشکاران شهرستان جاسک بیمه ورزشی شده‌اند

یک هزار و 270 نفر از ورزشکاران شهرستان جاسک بیمه ورزشی شده‌اند
رئیس ورزش و جوانان شهرستان جاسک گفت: در سال 94 تعداد یک هزار و 270 نفر از ورزشکاران شهرستان جاسک بیمه ورزشی شده‌اند که در سال 95 با همکاری روسای هیات‌ها و باشگاه‌ها آمار بیمه ورزشی شهرستان ارتقا پیدا خواهد کرد.

یک هزار و 270 نفر از ورزشکاران شهرستان جاسک بیمه ورزشی شده‌اند

رئیس ورزش و جوانان شهرستان جاسک گفت: در سال 94 تعداد یک هزار و 270 نفر از ورزشکاران شهرستان جاسک بیمه ورزشی شده‌اند که در سال 95 با همکاری روسای هیات‌ها و باشگاه‌ها آمار بیمه ورزشی شهرستان ارتقا پیدا خواهد کرد.
یک هزار و 270 نفر از ورزشکاران شهرستان جاسک بیمه ورزشی شده‌اند

آپدیت نود 32 ورژن 4

دانلود سرا

View more posts from this author