100 هزار نفر به کمپین «نه به تصادفات» پیوستند

100 هزار نفر به کمپین «نه به تصادفات» پیوستند
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: بالغ بر 100 هزار نفر از مسؤولان و هم‌وطنان به کمپین «نه به تصادفات» پیوسته‌اند.

100 هزار نفر به کمپین «نه به تصادفات» پیوستند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: بالغ بر 100 هزار نفر از مسؤولان و هم‌وطنان به کمپین «نه به تصادفات» پیوسته‌اند.
100 هزار نفر به کمپین «نه به تصادفات» پیوستند

View more posts from this author