106 قلم کالا از همدان به 29 کشور صادر شد

106 قلم کالا از همدان به 29 کشور صادر شد
معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: سال گذشته 106 قلم کالا از استان همدان به 29 کشور جهان صادر شد.

106 قلم کالا از همدان به 29 کشور صادر شد

معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: سال گذشته 106 قلم کالا از استان همدان به 29 کشور جهان صادر شد.
106 قلم کالا از همدان به 29 کشور صادر شد

فروش بک لینک

View more posts from this author