110 هزار میلیارد تومان از منابع یارانه‌ها شفاف‌سازی شد

110 هزار میلیارد تومان از منابع یارانه‌ها شفاف‌سازی شد
نماینده مردم همدان در مجلس گفت: دولت با شفاف کردن منابع یارانه‌ها که 110 هزار میلیارد تومان است، علاوه بر اینکه هیچ پولی را به جایی کمک نمی‌کند، یارانه را هم به همه مردم پرداخت خواهد کرد.

110 هزار میلیارد تومان از منابع یارانه‌ها شفاف‌سازی شد

نماینده مردم همدان در مجلس گفت: دولت با شفاف کردن منابع یارانه‌ها که 110 هزار میلیارد تومان است، علاوه بر اینکه هیچ پولی را به جایی کمک نمی‌کند، یارانه را هم به همه مردم پرداخت خواهد کرد.
110 هزار میلیارد تومان از منابع یارانه‌ها شفاف‌سازی شد
!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview

View more posts from this author