12 فروردین نماد عمل ملت ایران به آموزه‌های قرآنی است

12 فروردین نماد عمل ملت ایران به آموزه‌های قرآنی است
جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با یادآوری رأی 98 درصدی “آری” ملت ایران به جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین، گفت: در واقع می‌توان این روز را نماد عمل ملت ایران به آموزه‌های قرآنی و مبانی اسلامی عنوان کرد.

12 فروردین نماد عمل ملت ایران به آموزه‌های قرآنی است

جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با یادآوری رأی 98 درصدی “آری” ملت ایران به جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین، گفت: در واقع می‌توان این روز را نماد عمل ملت ایران به آموزه‌های قرآنی و مبانی اسلامی عنوان کرد.
12 فروردین نماد عمل ملت ایران به آموزه‌های قرآنی است

فیلم سریال آهنگ

باران دانلود

View more posts from this author