12 هزار صندوق صدقه به مراکز نیکوکاری خراسان شمالی واگذار شد

12 هزار صندوق صدقه به مراکز نیکوکاری خراسان شمالی واگذار شد
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان خراسان شمالی از واگذاری 12 هزار و 293 صندوق صدقه به هفت مرکز نیکوکاری استان خبر داد.

12 هزار صندوق صدقه به مراکز نیکوکاری خراسان شمالی واگذار شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان خراسان شمالی از واگذاری 12 هزار و 293 صندوق صدقه به هفت مرکز نیکوکاری استان خبر داد.
12 هزار صندوق صدقه به مراکز نیکوکاری خراسان شمالی واگذار شد

خرید بک لینک

گوشی موبایل

View more posts from this author