13 کشته و 140 زخمی در تصادفات جاده‌ای نوروز در دشتستان

13 کشته و 140 زخمی در تصادفات جاده‌ای نوروز در دشتستان
رئیس اورژانس و فوریت‌های پزشکی دشتستان از بر جای گذاشتن 13 کشته و 140 زخمی در تصادفات جاده‌ای نوروز این شهرستان خبر داد.

13 کشته و 140 زخمی در تصادفات جاده‌ای نوروز در دشتستان

رئیس اورژانس و فوریت‌های پزشکی دشتستان از بر جای گذاشتن 13 کشته و 140 زخمی در تصادفات جاده‌ای نوروز این شهرستان خبر داد.
13 کشته و 140 زخمی در تصادفات جاده‌ای نوروز در دشتستان

فروش بک لینک

View more posts from this author