13 کیلوگرم تریاک در خلخال کشف شد

13 کیلوگرم تریاک در خلخال کشف شد
فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف 13 کیلو و 700 گرم تریاک در عملیات تعقیب و گریز مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خلخال خبر داد.

13 کیلوگرم تریاک در خلخال کشف شد

فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف 13 کیلو و 700 گرم تریاک در عملیات تعقیب و گریز مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خلخال خبر داد.
13 کیلوگرم تریاک در خلخال کشف شد

گوشی موبایل

View more posts from this author