181 کشته و مجروح در تصادفات برون‌شهری خراسان‌جنوبی

181 کشته و مجروح در تصادفات برون‌شهری خراسان‌جنوبی
جانشین فرمانده پلیس راه خراسان‌جنوبی گفت: از آغاز اجرای طرح نظارت نوروزی پلیس تاکنون 111 فقره تصادف در محورهای برون‌شهری استان رخ داده که بر اثر آن 181 نفر کشته و مجروح شده‌اند.

181 کشته و مجروح در تصادفات برون‌شهری خراسان‌جنوبی

جانشین فرمانده پلیس راه خراسان‌جنوبی گفت: از آغاز اجرای طرح نظارت نوروزی پلیس تاکنون 111 فقره تصادف در محورهای برون‌شهری استان رخ داده که بر اثر آن 181 نفر کشته و مجروح شده‌اند.
181 کشته و مجروح در تصادفات برون‌شهری خراسان‌جنوبی

View more posts from this author