2 بازیکن به فجرسپاسی ملحق شدند

2 بازیکن به فجرسپاسی ملحق شدند
تیم فجرشهید سپاسی شیراز در یک هفته مانده به آغاز رقابت‌های جام آزادگان دو بازیکن جدید را به خدمت گرفت.

2 بازیکن به فجرسپاسی ملحق شدند

تیم فجرشهید سپاسی شیراز در یک هفته مانده به آغاز رقابت‌های جام آزادگان دو بازیکن جدید را به خدمت گرفت.
2 بازیکن به فجرسپاسی ملحق شدند

View more posts from this author