2 شهید در قرچک تشییع شدند

2 شهید در قرچک تشییع شدند
آیین تشییع و تدفین دو شهید والامقام با حضور مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان قرچک برگزار شد.

2 شهید در قرچک تشییع شدند

آیین تشییع و تدفین دو شهید والامقام با حضور مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان قرچک برگزار شد.
2 شهید در قرچک تشییع شدند

View more posts from this author