2 پیروزی نادر شیمی قم در سوپر لیگ بسکتبال زنان ایران

2 پیروزی نادر شیمی قم در سوپر لیگ بسکتبال زنان ایران
تیم بسکتبال بانوان نادر شیمی قم در دو مسابقه خود از دور برگشت مرحله نخست سوپر لیگ بسکتبال زنان از سد رقبای خود عبور کرد.

2 پیروزی نادر شیمی قم در سوپر لیگ بسکتبال زنان ایران

تیم بسکتبال بانوان نادر شیمی قم در دو مسابقه خود از دور برگشت مرحله نخست سوپر لیگ بسکتبال زنان از سد رقبای خود عبور کرد.
2 پیروزی نادر شیمی قم در سوپر لیگ بسکتبال زنان ایران

View more posts from this author