2 کشته و 12 مصدوم در واژگونی اتوبوس در جاده آباده ـ اصفهان

2 کشته و 12 مصدوم در واژگونی اتوبوس در جاده آباده ـ اصفهان
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس با اشاره به سانحه واژگونی یک دستگاه اتوبوس ولوو در جاده آباده ـ‌اصفهان اعلام کرد: در این سانحه دو نفر جان خود را از دست داده و 12 نفر نیز مصدوم شدند.

2 کشته و 12 مصدوم در واژگونی اتوبوس در جاده آباده ـ اصفهان

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس با اشاره به سانحه واژگونی یک دستگاه اتوبوس ولوو در جاده آباده ـ‌اصفهان اعلام کرد: در این سانحه دو نفر جان خود را از دست داده و 12 نفر نیز مصدوم شدند.
2 کشته و 12 مصدوم در واژگونی اتوبوس در جاده آباده ـ اصفهان

View more posts from this author