20 درصد جمعیت استان در در مصرف آب پرمصرف هستند

20 درصد جمعیت استان در در مصرف آب پرمصرف هستند
معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی گفت: 20 درصد شهروندان استان زیر پنج متر مکعب مصرف دارد و 20 درصد هم در بالاترین رنج یعنی بالای 50 متر مکعب و 60 درصد جمعیت در رنج مناسب مصرف قرار دارند.

20 درصد جمعیت استان در در مصرف آب پرمصرف هستند

معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی گفت: 20 درصد شهروندان استان زیر پنج متر مکعب مصرف دارد و 20 درصد هم در بالاترین رنج یعنی بالای 50 متر مکعب و 60 درصد جمعیت در رنج مناسب مصرف قرار دارند.
20 درصد جمعیت استان در در مصرف آب پرمصرف هستند

مهارت برتر

View more posts from this author