20 میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد/ مردم بازار ارز را متلاطم نکنند

20 میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد/ مردم بازار ارز را متلاطم نکنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آمارهای غیر رسمی 20 میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجوددارد که اگر وارد بازار تولید ناخالص داخلی شود منجر به اشتغال‌آفرینی خواهد شد.

20 میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد/ مردم بازار ارز را متلاطم نکنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آمارهای غیر رسمی 20 میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجوددارد که اگر وارد بازار تولید ناخالص داخلی شود منجر به اشتغال‌آفرینی خواهد شد.
20 میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد/ مردم بازار ارز را متلاطم نکنند

View more posts from this author