“فصل بیداری”

“فصل بیداری”
اردوی دانش‌آموزی فصل بیداری با حضور دانش‌آموزان بسیجی خوزستان در بیمارستان صحرایی علی‌بن ابی‌طالب(ع) در حال برگزاری است. هدف از این اردو آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با ايثار، جهاد، مبارزه و استکبارستيزي است. حاضران در این اردو ابتدا اسلحه و لباس خود را تحویل گرفته و سپس در سنگر جزئيات عمليات را از فرمانده می‌آموزند. سپس با خودروی سنگین به محل رزم اعزام شده و طی عملیاتی مقر فرضی نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل را فتح کرده و آنان را به اسارت می‌گیرند.

“فصل بیداری”

اردوی دانش‌آموزی فصل بیداری با حضور دانش‌آموزان بسیجی خوزستان در بیمارستان صحرایی علی‌بن ابی‌طالب(ع) در حال برگزاری است. هدف از این اردو آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با ايثار، جهاد، مبارزه و استکبارستيزي است. حاضران در این اردو ابتدا اسلحه و لباس خود را تحویل گرفته و سپس در سنگر جزئيات عمليات را از فرمانده می‌آموزند. سپس با خودروی سنگین به محل رزم اعزام شده و طی عملیاتی مقر فرضی نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل را فتح کرده و آنان را به اسارت می‌گیرند.
“فصل بیداری”

View more posts from this author