22 بهمن روز ادای دین مردم نسبت به انقلاب اسلامی است

22 بهمن روز ادای دین مردم نسبت به انقلاب اسلامی است
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: مردم همیشه در تمام صحنه‌ها حضور داشته و امروز نیز همچون سال‌های گذشته دین خود را به انقلاب اسلامی ایران بهتر از همیشه ادا کردند.

22 بهمن روز ادای دین مردم نسبت به انقلاب اسلامی است

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: مردم همیشه در تمام صحنه‌ها حضور داشته و امروز نیز همچون سال‌های گذشته دین خود را به انقلاب اسلامی ایران بهتر از همیشه ادا کردند.
22 بهمن روز ادای دین مردم نسبت به انقلاب اسلامی است

View more posts from this author