22 بهمن نماد ایستادگی ملّتی است که جهان را متحیر کرد/ اصحاب رسانه قلم به دست و دوربین بر دوش در راه اعتلای نظام از پای نمی‌نشینند

22 بهمن نماد ایستادگی ملّتی است که جهان را متحیر کرد/ اصحاب رسانه قلم به دست و دوربین بر دوش در راه اعتلای نظام از پای نمی‌نشینند
بسیج رسانه آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: 22 بهمن نماد مقاومت و ایستادگی ملّتی است که با اتکا به اسلام و مکتب عاشورا، پایه‌های نظام طاغوت را فرو ریخت و دنیا از این انقلاب همچنان در تحیّر است.

22 بهمن نماد ایستادگی ملّتی است که جهان را متحیر کرد/ اصحاب رسانه قلم به دست و دوربین بر دوش در راه اعتلای نظام از پای نمی‌نشینند

بسیج رسانه آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: 22 بهمن نماد مقاومت و ایستادگی ملّتی است که با اتکا به اسلام و مکتب عاشورا، پایه‌های نظام طاغوت را فرو ریخت و دنیا از این انقلاب همچنان در تحیّر است.
22 بهمن نماد ایستادگی ملّتی است که جهان را متحیر کرد/ اصحاب رسانه قلم به دست و دوربین بر دوش در راه اعتلای نظام از پای نمی‌نشینند

View more posts from this author