24 اردیبهشت جشن بزرگ روز خوانسار برگزار می‌شود

24 اردیبهشت جشن بزرگ روز خوانسار برگزار می‌شود
شهردار خوانسار با اشاره به هفته خوانسار گفت: در روز 24 اردیبهشت جشن بزرگ روز خوانسار را با حضور مردم و مهمانان و تمام خوانساری‌های کشور برگزار می‌کنیم.

24 اردیبهشت جشن بزرگ روز خوانسار برگزار می‌شود

شهردار خوانسار با اشاره به هفته خوانسار گفت: در روز 24 اردیبهشت جشن بزرگ روز خوانسار را با حضور مردم و مهمانان و تمام خوانساری‌های کشور برگزار می‌کنیم.
24 اردیبهشت جشن بزرگ روز خوانسار برگزار می‌شود

فروش بک لینک

سپهر نیوز

View more posts from this author