3 کشته و یک مصدوم بر اثر تصادف کامیون با پژو در محور جاسک- کنارک

3 کشته و یک مصدوم بر اثر تصادف کامیون با پژو در محور جاسک- کنارک
رئیس اورژانس شهرستان جاسک از کشته شدن 3 سرنشین پژو پارس در اثر تصادف با کامیون در محور جاسک به کنارک خبر داد.

3 کشته و یک مصدوم بر اثر تصادف کامیون با پژو در محور جاسک- کنارک

رئیس اورژانس شهرستان جاسک از کشته شدن 3 سرنشین پژو پارس در اثر تصادف با کامیون در محور جاسک به کنارک خبر داد.
3 کشته و یک مصدوم بر اثر تصادف کامیون با پژو در محور جاسک- کنارک

View more posts from this author