37 باند قاچاق کالا در کردستان متلاشی شد

37 باند قاچاق کالا در کردستان متلاشی شد
دبیر شورای مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان گفت: 37 باند قاچاق کالا در این استان متلاشی شد.

37 باند قاچاق کالا در کردستان متلاشی شد

دبیر شورای مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان گفت: 37 باند قاچاق کالا در این استان متلاشی شد.
37 باند قاچاق کالا در کردستان متلاشی شد

View more posts from this author