4 کشته و 3 مجروح در تصادفات جاده‌ای روز گذشته در اصفهان

4 کشته و 3 مجروح در تصادفات جاده‌ای روز گذشته در اصفهان
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از وقوع چهار فقره تصادف منجر به فوت در جاده‌های اصفهان و جان باختن چهار نفر و مجروح شدن سه نفر خبر داد.

4 کشته و 3 مجروح در تصادفات جاده‌ای روز گذشته در اصفهان

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از وقوع چهار فقره تصادف منجر به فوت در جاده‌های اصفهان و جان باختن چهار نفر و مجروح شدن سه نفر خبر داد.
4 کشته و 3 مجروح در تصادفات جاده‌ای روز گذشته در اصفهان

وبلاگ اطلاعات

قدیر نیوز

View more posts from this author