40 تعاونی توسعه عمران راه‌اندازی می‌شود/ مشگین‌شهر پایلوت توسعه عمران کشور

40 تعاونی توسعه عمران راه‌اندازی می‌شود/ مشگین‌شهر پایلوت توسعه عمران کشور
عضو هیأت مدیره تعاونی توسعه عمران کشور گفت: تلاش می‌کنیم در سال‌جاری 40 شرکت توسعه عمران را در شهرستان‌ها راه‌اندازی کنیم.

40 تعاونی توسعه عمران راه‌اندازی می‌شود/ مشگین‌شهر پایلوت توسعه عمران کشور

عضو هیأت مدیره تعاونی توسعه عمران کشور گفت: تلاش می‌کنیم در سال‌جاری 40 شرکت توسعه عمران را در شهرستان‌ها راه‌اندازی کنیم.
40 تعاونی توسعه عمران راه‌اندازی می‌شود/ مشگین‌شهر پایلوت توسعه عمران کشور

بک لینک رنک 1

ganool review

View more posts from this author