43 اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره منطقه‌ای «وتار» ارسال شد

43 اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره منطقه‌ای «وتار» ارسال شد
رئیس حوزه هنری کردستان از ارسال 43 اثر از استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، ایلام، کرمانشاه، همدان، زنجان، اردبیل، لرستان و کردستان به دبیرخانه پنجمین جشنواره منطقه‌ای «وتار» خبر داد.

43 اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره منطقه‌ای «وتار» ارسال شد

رئیس حوزه هنری کردستان از ارسال 43 اثر از استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، ایلام، کرمانشاه، همدان، زنجان، اردبیل، لرستان و کردستان به دبیرخانه پنجمین جشنواره منطقه‌ای «وتار» خبر داد.
43 اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره منطقه‌ای «وتار» ارسال شد

View more posts from this author