5 تن مواد غذایی غیرقابل‌ مصرف در کاشمر معدوم شد

5 تن مواد غذایی غیرقابل‌ مصرف در کاشمر معدوم شد
رئیس مرکز بهداشت کاشمر از معدوم‌سازی بیش از پنج تن انواع مواد غذایی غیرقابل‌ مصرف در این شهرستان خبر داد.

5 تن مواد غذایی غیرقابل‌ مصرف در کاشمر معدوم شد

رئیس مرکز بهداشت کاشمر از معدوم‌سازی بیش از پنج تن انواع مواد غذایی غیرقابل‌ مصرف در این شهرستان خبر داد.
5 تن مواد غذایی غیرقابل‌ مصرف در کاشمر معدوم شد

بک لینک رنک 7

آهنگ جدید

View more posts from this author