5 شهر مازندران میزبان 12 شهید گمنام دفاع مقدس

5 شهر مازندران میزبان 12 شهید گمنام دفاع مقدس
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران، از مراسم تشییع و تدفین 12 شهید گمنام در 5 شهر مازندران خبر داد و گفت: این شهدا در در ایام فاطمیه دوم در شهرهای محمودآباد، قائم‌شهر، سیمرغ، ساری و بابل تشییع خواهند شد.

5 شهر مازندران میزبان 12 شهید گمنام دفاع مقدس

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران، از مراسم تشییع و تدفین 12 شهید گمنام در 5 شهر مازندران خبر داد و گفت: این شهدا در در ایام فاطمیه دوم در شهرهای محمودآباد، قائم‌شهر، سیمرغ، ساری و بابل تشییع خواهند شد.
5 شهر مازندران میزبان 12 شهید گمنام دفاع مقدس

View more posts from this author