5 پرواز داخلی و خارجی به مقصد تبریز در مهرآباد جاخوش کرد

5 پرواز داخلی و خارجی به مقصد تبریز در مهرآباد جاخوش کرد
مدیرکل فرودگاه‌های استان آذربایجان‌شرقی گفت: پنج پرواز داخلی و خارجی به مقصد تبریز به دلیل سرعت بالای باد موفق به فرود در این فرودگاه نشده و در فرودگاه مهرآباد به زمین نشستند.

5 پرواز داخلی و خارجی به مقصد تبریز در مهرآباد جاخوش کرد

مدیرکل فرودگاه‌های استان آذربایجان‌شرقی گفت: پنج پرواز داخلی و خارجی به مقصد تبریز به دلیل سرعت بالای باد موفق به فرود در این فرودگاه نشده و در فرودگاه مهرآباد به زمین نشستند.
5 پرواز داخلی و خارجی به مقصد تبریز در مهرآباد جاخوش کرد

View more posts from this author