50 درصد مدارس قائمشهر تخریبی است

50 درصد مدارس قائمشهر تخریبی است
مدیر آموزش و پرورش قائمشهر با بیان اینکه 50 درصد مدارس این شهرستان تخریبی است، گفت: در حال حاضر 58 مدرسه دو شیفته در قائم‌شهر وجود دارد که این عوامل به کیفیت آموزش در سطح شهرستان آسیب می‌رساند.

50 درصد مدارس قائمشهر تخریبی است

مدیر آموزش و پرورش قائمشهر با بیان اینکه 50 درصد مدارس این شهرستان تخریبی است، گفت: در حال حاضر 58 مدرسه دو شیفته در قائم‌شهر وجود دارد که این عوامل به کیفیت آموزش در سطح شهرستان آسیب می‌رساند.
50 درصد مدارس قائمشهر تخریبی است

خرید بک لینک

پرس نیوز

View more posts from this author