9 درخت کهنسال قزوین در فهرست ملی میراث طبیعی کشور ثبت شد

9 درخت کهنسال قزوین در فهرست ملی میراث طبیعی کشور ثبت شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: 9 درخت کهنسال چنار و گردو با قدمت بیش از 400 سال واقع در منطقه الموت استان در فهرست میراث ملی طبیعی کشور به ثبت رسید.

9 درخت کهنسال قزوین در فهرست ملی میراث طبیعی کشور ثبت شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: 9 درخت کهنسال چنار و گردو با قدمت بیش از 400 سال واقع در منطقه الموت استان در فهرست میراث ملی طبیعی کشور به ثبت رسید.
9 درخت کهنسال قزوین در فهرست ملی میراث طبیعی کشور ثبت شد

View more posts from this author