9 کشته و زخمی در برخورد شاخ به شاخ پیکان و پژو

9 کشته و زخمی در برخورد شاخ به شاخ پیکان و پژو
سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی گفت: بر اثر برخورد شاخ به شاخ خودروی پیکان با یک دستگاه پژو 405 در محور اهر- کلیبر یک نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند.

9 کشته و زخمی در برخورد شاخ به شاخ پیکان و پژو

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی گفت: بر اثر برخورد شاخ به شاخ خودروی پیکان با یک دستگاه پژو 405 در محور اهر- کلیبر یک نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند.
9 کشته و زخمی در برخورد شاخ به شاخ پیکان و پژو

View more posts from this author