90 میلیون بازدید از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری کشور/ افزایش 27 درصد سفرهای خارجی زمینی و 5 درصدی هوایی

90 میلیون بازدید از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری کشور/ افزایش 27 درصد سفرهای خارجی زمینی و 5 درصدی هوایی
معاون گردشگری سازمان میراث‌ فرهنگی از بازدید 90 میلیون نفر از جاذبه‌های دیدنی و تاریخی کشور خبر داد.

90 میلیون بازدید از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری کشور/ افزایش 27 درصد سفرهای خارجی زمینی و 5 درصدی هوایی

معاون گردشگری سازمان میراث‌ فرهنگی از بازدید 90 میلیون نفر از جاذبه‌های دیدنی و تاریخی کشور خبر داد.
90 میلیون بازدید از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری کشور/ افزایش 27 درصد سفرهای خارجی زمینی و 5 درصدی هوایی

View more posts from this author