97 مورد حادثه از ابتدای تعطیلات نوروزی تا به امروز داشته‌ایم

97 مورد حادثه از ابتدای تعطیلات نوروزی تا به امروز داشته‌ایم
معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان اصفهان گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی تا به امروز 97 مورد حادثه در استان اصفهان داشته‌ایم.

97 مورد حادثه از ابتدای تعطیلات نوروزی تا به امروز داشته‌ایم

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان اصفهان گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی تا به امروز 97 مورد حادثه در استان اصفهان داشته‌ایم.
97 مورد حادثه از ابتدای تعطیلات نوروزی تا به امروز داشته‌ایم

اس ام اس

نخبگان

View more posts from this author